So'nggi yangiliklar

Davlat statistika qo‘mitasi ma’lumotlariga ko‘ra, 2022 yil 1 yanvar holatiga O‘zbekistondagi muzeylar soni 127 tani tashkil etgan.

Bino va inshootlarni qurish bo‘yicha qurilish ishlari tarkibida yirik qurilish tashkilotlari tomonidan bajarilgan qurilish ishlari ulushi 6,4 % ni tashkil etib, 2021- yildagi ko‘rsatkichga nisbatan 3,6 % punktga ko‘paydi.

Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, 2022- yilning yanvar-may oylarida ko‘rsatilgan bozor xizmatlari hajmi 536,2 mlrd. so‘mga oshib, 3 026,4 mlrd.so‘mga yetdi.
Taqqoslama ekvivalentda 2021- yilning yanvar-may oylariga (118,9 %) nisbatan o‘sish sur’ati 113,7 % ni tashkil etdi.

Ishlab chiqaradigan sanoat tarkibida 2021- yilning yanvar-may oylarida ichimlik mahsulotlari ishlab chiqarishning ulushi 0,1 % ni tashkil etgan bo‘lsa, uning fizik hajm indeksi 58,4 % ni tashkil etgan.

Dastlabki ma’lumotlar bo‘yicha 2022- yilning yanvar-may oylarida viloyat korxonalari tomonidan 3864,3 mlrd. so‘mlik sanoat mahsulotlari ishlab chiqarilgan bo‘lib, 2021- yilning yanvar-mayga oylariga nisbatan sanoat ishlab chiqarishining fizik hajm indeksi* 106,2 % ni tashkil etdi.

2022-yil yanvar-may oylari holatiga ko‘ra o‘rtacha aholi jon boshiga chakana savdo tovar aylanmasi 2786,0 ming so‘m (2022- yil yanvar-may oylariga nisbatan 112,4 % ga oshdi), hududlarda aholi jon boshiga chakana savdo tovar aylanmasi ko‘rsatkichlarida o‘sish sur’atlari kuzatildi.

2021-yilning yanvar-may oylari yakunlariga ko‘ra, kiyim ishlab chiqarish sanoatining ishlab chiqaradigan sanoat tarkibidagi ulushi 6,2 % ni, fizik hajm indeksi esa 126,7 % ni tashkil etgan bo‘lsa, 2022- yilning yanvar-may oylarida ishlab chiqaradigan sanoatdagi ulushi 4,1 %, fizik hajm indeksi 88,5 % ni, ishlab chiqarish hajmi esa 159,0 mlrd. so‘mni tashkil etdi.

Viloyatimizda tashqi savdoni qo‘llab-quvvatlash hamda MDH davlatlari bilan ushbu sohadagi hamkorlikni yanada mustahkamlash bo‘yicha olib borilayotgan chora-tadbirlarga tayanib, 2022- yilning yanvar-may oylarida tashqi savdo aylanmasida MDH davlatlarining ulushi 24,7 % ni tashkil etib, 2021- yilning shu davriga nisbatan ulushi 0,9 % ga ko‘paydi.

2021- yilning yanvar-may oylari yakunlariga ko‘ra, rezina va plastmassa buyumlar ishlab chiqarish sanoatining ishlab chiqaradigan sanoatdagi ulushi 2,9 % ni tashkil etgan, fizik hajm indeksi esa 42,0 % ga oshgan.

Viloyat bo‘yicha 2022- yilning yanvar-may oylarida ulgurji savdo tovar aylanmasi 877,1 mlrd. so‘mni tashkil etib, 2021- yil yanvar-may oylariga nisbatan 9,5 % ga oshdi.

2022- yilning yanvar-may oylarida chakana savdo tovar aylanmasi tarkibida ovqatlanish tashkilotlarining savdo aylanmasi 2,1 % ni tashkil etib, 84,1 mlrd. so‘mga yetdi va 2021- yil yanvar- may oylariga nisbatan 7,5 % ga oshdi. Bunda jami savdo aylanmasining 100,0 % ulushi kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlari hissasiga to‘g‘ri kelmoqda.

2022-yil yanvar-may oylari holatiga ko‘ra o‘rtacha aholi jon boshiga chakana savdo tovar aylanmasi 2786,0 ming so‘m (2022- yil yanvar-may oylariga nisbatan 112,4 % ga oshdi), hududlarda aholi jon boshiga chakana savdo tovar aylanmasi ko‘rsatkichlarida o‘sish sur’atlari kuzatildi.

Jizzax viloyatida  2022-yil yanvar-may oylarida 16,4 ming tonna dukkaklilar eksporti amalga oshirilgan  2022- yil yanvar-may oylarida Jizzax viloyatida 8 ta xorijiy davlatga qiymati 12,4 mln. AQSH dollariga teng 16,4 ming tonna dukkaklilar  eksport qilingan.

2022- yilning yanvar-may oyilarda ishlab chiqaradigan sanoat korxonalari tomonidan ishlab chiqarilgan mahsulotlar hajmi 3640,8 mlrd.so‘mni yoki jami sanoat mahsulotlarining 94,2 % ini tashkil etdi.

Fuqarolik obyektlarini qurish bo‘yicha yirik qurilish tashkilotlari tomonidan bajarilgan qurilish ishlari hajmining ulushi 31,2 % ni tashkil etdi va 2021- yilga nisbatan 0,8 % punktga kamaydi.
Shuningdek, kichik korxona va mikrofirmalar ulushi mos ravishda 68,4 % (0,5 % punktga ko‘payish) hamda norasmiy sektorning ulushi 0,4 % ni tashkil etdi (0,3 % punktga ko‘paydi).