Yalpi hududiy mahsulot
Yanvar-Mart
Yalpi hududiy mahsulot
1497 (кб)(Pdf)
Sanoat statistikasi
Aprel
Sanoat ishlab chiqarish
1 450кб)(Pdf)
Mart
Sanoat ishlab chiqarish
1 859(кб)(Pdf)
Fevral
Sanoat ishlab chiqarish
1 859(кб)(Pdf)
Yanvar
Sanoat ishlab chiqarish
1 859(кб)(Pdf)
Investitsiyalar va qurilish statistikasi
Aprel
Qurilish ishlari
1162 (кб)(Pdf)
Yanvar-Mart
Asosiy kapitalga investitsiyalar
1 549 (кб)(Pdf)
Qurilish ishlari
2 750 (кб)(Pdf)
Fevral
Qurilish ishlari
1162 (кб)(Pdf)
Yanvar
Qurilish ishlari
1162 (кб)(Pdf)
Ishbilarmonlik muhiti kuzatuvlari, tadbirkorlikni rivojlantirish statistikasi
Yanvar - Mart
Kichik tadbirkorlik
7240 (кб)(Pdf)
Xizmatlar sohasi statistikasi
Aprel
Xizmatlar sohasi
2 850 (кб)(Pdf)
Mart
Xizmatlar sohasi
2 850 (кб)(Pdf)
Fevral
Xizmatlar sohasi
1948 (кб)(Pdf)
Yanvar
Xizmatlar sohasi
1948 (кб)(Pdf)
Tashqi iqtisodiy faoliyat va savdo statistikasi
May
Ichki savdo
2 294 (кб)(Pdf)
Aprel
Tashqi savdo
3 130 (кб)(Pdf)
Ichki savdo
2 294 (кб)(Pdf)
Mart
Ichki savdo
2 294 (кб)(Pdf)
Tashqi savdo
3 130 (кб)(Pdf)
Fevral
Ichki savdo
1525 (кб)(Pdf)
Tashqi savdo
1948 (кб)(Pdf)
Yanvar
Ichki savdo
1525 (кб)(Pdf)
Tashqi savdo
1948 (кб)(Pdf)
Statistik registrlarni yuritish va tizimli xizmat ko'rsatish
Ijtimoiy soha va barqaror rivojlanish statistikasi
Demografiya va mehnat statistikasi
Yanvar - Mart
Demografik holat
2400 (кб)(Pdf)
Ish haqqi
2800 (кб)(Pdf)
Qishloq xo`jaligi statistikasi
Yanvar - Mart
Qishloq, o`rmon va baliq xo’jaligi
3 000 (кб)(Pdf)
*) Ushbu bo`limda statistik ko`rsatkichlar dastlabki ma`lumotlar hisoblanadi.