Yalpi hududiy mahsulot
Yanvar-Mart
Yalpi hududiy mahsulot
1497 (кб)(Pdf)
Sanoat statistikasi
Yanvar
Sanoat ishlab chiqarish
1 859(кб)(Pdf)
Investitsiyalar va qurilish statistikasi
Yanvar
Qurilish ishlari
1162 (кб)(Pdf)
Ishbilarmonlik muhiti kuzatuvlari, tadbirkorlikni rivojlantirish statistikasi
Yanvar - Mart
Kichik tadbirkorlik
2798 (кб)(Pdf)
2022- yil yakuni bo'yicha
Kichik tadbirkorlik
2390 (кб)(Pdf)
Xizmatlar sohasi statistikasi
Yanvar
Xizmatlar sohasi
1948 (кб)(Pdf)
Tashqi iqtisodiy faoliyat va savdo statistikasi
Yanvar
Ichki savdo
1525 (кб)(Pdf)
Tashqi savdo
1948 (кб)(Pdf)
Statistik registrlarni yuritish va tizimli xizmat ko'rsatish
Ijtimoiy soha va barqaror rivojlanish statistikasi
Demografiya va mehnat statistikasi
Yanvar - Mart
Ish haqi
1500 (кб)(Pdf)
Demografik holat
1300 (кб)(Pdf)
Qishloq xo`jaligi statistikasi
Yanvar - Mart
Qishloq, o`rmon va baliq xo’jaligi
1 100 (кб)(Pdf)
*) Ushbu bo`limda statistik ko`rsatkichlar dastlabki ma`lumotlar hisoblanadi.

O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasining Elektron interaktiv xizmatlar portaliga o'tish