xlsx

Aholi jon boshiga ishlab chiqarilgan iste`mol mollari

Hajmi: 13.14 KB
Yuklangan sana: 2023-10-19
pdf

Viloyat sanoatining asosiy ko`rsatkichlari

Hajmi: 249.78 KB
Yuklangan sana: 2023-10-19
xlsx

Viloyat sanoatining asosiy ko`rsatkichlari

Hajmi: 10.80 KB
Yuklangan sana: 2023-10-19
pdf

Sanoat ishlab chiqarishning fizik hajm indeksi

Hajmi: 201.62 KB
Yuklangan sana: 2023-10-19
xlsx

Sanoat ishlab chiqarishning fizik hajm indeksi

Hajmi: 14.35 KB
Yuklangan sana: 2023-10-19
xlsx

Iqtisodiy faoliyat turi bo`yicha sanoat mahsulotlari

Hajmi: 15.75 KB
Yuklangan sana: 2023-10-19
pdf

Iste`mol mollari ishlab chiqarish

Hajmi: 261.86 KB
Yuklangan sana: 2023-10-19
xlsx

Iste`mol mollari ishlab chiqarish

Hajmi: 13.31 KB
Yuklangan sana: 2023-10-19
xlsx

Iste`mol mollari ishlab chiqarishning o`sish sur`atlari

Hajmi: 13.01 KB
Yuklangan sana: 2023-10-19
xlsx

Sanoat mahsuloti ishlab chiqarishning o`sish sur`atlari

Hajmi: 12.45 KB
Yuklangan sana: 2023-10-19
xlsx

Aholi jon boshiga ishlab chiqarilgan sanoat mahsuloti

Hajmi: 13.76 KB
Yuklangan sana: 2023-11-24
xlsx

Aholi jon boshiga sanoat mahsulotining o`sish sur`atlari

Hajmi: 13.40 KB
Yuklangan sana: 2023-10-19
pdf

Ishlab chiqarish sanoatining tarkibi

Hajmi: 179.65 KB
Yuklangan sana: 2023-10-19
xlsx

Ishlab chiqarish sanoatining tarkibi

Hajmi: 10.49 KB
Yuklangan sana: 2023-10-19
pdf

Iste`mol mollari ishlab chiqarish tarkibi

Hajmi: 108.77 KB
Yuklangan sana: 2023-10-19
xlsx

Iste`mol mollari ishlab chiqarish tarkibi

Hajmi: 15.45 KB
Yuklangan sana: 2023-10-19
pdf

Tumanlar bo`yicha sanoat mahsuloti hajmi

Hajmi: 261.58 KB
Yuklangan sana: 2023-10-19
xlsx

Tumanlar bo`yicha sanoat mahsuloti hajmi

Hajmi: 13.14 KB
Yuklangan sana: 2023-10-19
pdf

Sanoat ishlab chiqarish hajmida tumanlar ulushi

Hajmi: 193.77 KB
Yuklangan sana: 2023-10-19
xlsx

Sanoat ishlab chiqarish hajmida tumanlar ulushi

Hajmi: 13.49 KB
Yuklangan sana: 2023-10-19

O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasining Elektron interaktiv xizmatlar portaliga o'tish