xlsx

Aholi jon boshiga ishlab chiqarilgan iste`mol mollari

Hajmi: 13.12 KB
Yuklangan sana: 2024-04-17
xlsx

Aholi jon boshiga ishlab chiqarilgan sanoat mahsuloti

Hajmi: 13.78 KB
Yuklangan sana: 2024-04-17
xlsx

Aholi jon boshiga iste`mol mollarining o`sish sur`atlari

Hajmi: 13.06 KB
Yuklangan sana: 2024-04-17
xlsx

Aholi jon boshiga sanoat mahsulotining o`sish sur`atlari

Hajmi: 13.64 KB
Yuklangan sana: 2024-04-17
xlsx

Iqtisodiy faoliyat turi bo`yicha sanoat mahsulotlari

Hajmi: 16.18 KB
Yuklangan sana: 2024-04-17
pdf

Iste`mol mollari ishlab chiqarish tarkibi

Hajmi: 184.87 KB
Yuklangan sana: 2024-04-17
xlsx

Iste`mol mollari ishlab chiqarish tarkibi

Hajmi: 10.49 KB
Yuklangan sana: 2024-04-17
pdf

Iste`mol mollari ishlab chiqarish

Hajmi: 278.35 KB
Yuklangan sana: 2024-04-17
xlsx

Iste`mol mollari ishlab chiqarish

Hajmi: 13.28 KB
Yuklangan sana: 2024-04-17
xlsx

Iste`mol mollari ishlab chiqarishning o`sish sur`atlari

Hajmi: 13.00 KB
Yuklangan sana: 2024-04-17
pdf

Ishlab chiqarish sanoatining tarkibi

Hajmi: 141.84 KB
Yuklangan sana: 2024-04-30
xlsx

Ishlab chiqarish sanoatining tarkibi

Hajmi: 16.10 KB
Yuklangan sana: 2024-04-30
pdf

Sanoat ishlab chiqarish hajmida tumanlar ulushi

Hajmi: 212.89 KB
Yuklangan sana: 2024-04-17
xlsx

Sanoat ishlab chiqarish hajmida tumanlar ulushi

Hajmi: 13.60 KB
Yuklangan sana: 2024-04-17
pdf

Sanoat ishlab chiqarishning fizik hajm indeksi

Hajmi: 230.09 KB
Yuklangan sana: 2024-04-17
xlsx

Sanoat ishlab chiqarishning fizik hajm indeksi

Hajmi: 14.80 KB
Yuklangan sana: 2024-04-17
xlsx

Sanoat mahsuloti ishlab chiqarishning o`sish sur`atlari

Hajmi: 12.56 KB
Yuklangan sana: 2024-04-17
pdf

Tumanlar bo`yicha sanoat mahsuloti hajmi

Hajmi: 280.20 KB
Yuklangan sana: 2024-04-17
xlsx

Tumanlar bo`yicha sanoat mahsuloti hajmi

Hajmi: 13.33 KB
Yuklangan sana: 2024-04-17
pdf

Viloyat sanoatining asosiy ko`rsatkichlari

Hajmi: 256.15 KB
Yuklangan sana: 2024-04-17
xlsx

Viloyat sanoatining asosiy ko`rsatkichlari

Hajmi: 10.88 KB
Yuklangan sana: 2024-04-17