2023-yil
O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti va Hukumati tomonidan tizim oldiga belgilab berilgan vazifalar ijrosi yuzasidan 2023- yilning 1- choragida amalga oshirilgan ishlar
1497 (кб)(Pdf)
O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti va Hukumati tomonidan tizim oldiga belgilab berilgan vazifalar ijrosi yuzasidan 2023- yilning 2- choragida amalga oshirilgan ishlar
1497 (кб)(Pdf)
O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti va Hukumati tomonidan tizim oldiga belgilab berilgan vazifalar ijrosi yuzasidan 2023- yilning 3- choragida amalga oshirilgan ishlar
1497 (кб)(Pdf)
‘zbekiston Respublikasi Prezidenti va Hukumati tomonidan tizim oldiga belgilab berilgan vazifalar ijrosi yuzasidan 2023- yilning 4- choragida amalga oshirilgan ishlar
1497 (кб)(Pdf)
2022- yil
O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti va Hukumati tomonidan tizim oldiga belgilab berilgan vazifalar ijrosi yuzasidan 2022- yilning 1- choragida amalga oshirilgan ishlar
1 642(кб)(Pdf)
O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti va Hukumati tomonidan tizim oldiga belgilab berilgan vazifalar ijrosi yuzasidan 2022- yilning 2- choragida amalga oshirilgan ishlar
1 642(кб)(Pdf)
O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti va Hukumati tomonidan tizim oldiga belgilab berilgan vazifalar ijrosi yuzasidan 2022- yilning 3- choragida amalga oshirilgan ishlar
1 642(кб)(Pdf)
O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti va Hukumati tomonidan tizim oldiga belgilab berilgan vazifalar ijrosi yuzasidan 2022- yilning 4- choragida amalga oshirilgan ishlar
1 642(кб)(Pdf)