11/06/2024

      Ishlab chiqaradigan sanoat tarkibida 2023- yilning yanvar-aprel oylarida to‘qimachilik mahsulotlari ishlab chiqarishning ulushi 20,1 % ni tashkil etgan bo‘lsa, uning fizik hajm indeksi 101,7 % ni tashkil etgan. Shuningdek, 2024- yilning yanvar-aprel oylarida to‘qimachilik mahsulotlari ishlab chiqarishning ulushi 15,4 % ni tashkil etgan, fizik hajm indeksi 98,3 % tashkil etgan bo‘lsa, ishlab chiqarish hajmi 1 027,1 mlrd. so‘mni tashkil etdi.