11/06/2024

      2023-yilning yanvar-aprel oylari yakunlariga ko‘ra, kiyim ishlab chiqarish sanoatining ishlab chiqaradigan sanoat tarkibidagi ulushi 4,0 % ni, fizik hajm indeksi esa 137,8 % ni tashkil etgan bo‘lsa, 2024- yilning yanvar-aprel oylarida ishlab chiqaradigan sanoatdagi ulushi 3,0 %, fizik hajm indeksi 88,5 % ni, ishlab chiqarish hajmi esa 198,7 mlrd. so‘mni tashkil etdi.