13/04/2024

2024- yil 1- mart holatiga faoliyat ko‘rsatayotgan korxona va tashkilotlar soni 19 468 tani tashkil etib, 2023- yilning mos davriga (20 685 ta) nisbatan 1 217 taga quyidagi sohalarda korxonalar sonining sezilarli kamayganligi bilan ifodalash mumkin:

savdo – 5 515 tadan 5 449 taga (kamayish 66 ta), qishloq, o‘rmon va baliqchilik xo‘jaligida – 3 620 tadan 3 272 taga (kamayish 348 ta), sanoat – 2 993 tadan 2 504 taga (kamayish 489 ta).