20/02/2024

2023 - yil yanvar - dekabr oylarida iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha o‘rtacha oylik ish haqining eng baland ko‘rsatkichi – bank, sug‘urta, lizing, kredit va vositachilik faoliyati sohasiga to‘g‘ri kelib, o‘tgan yilning mos davriga nisbatan o‘sish darajasi 27,5% ni tashkil etdi. Shuningdek, tashish va saqlash sohasi 63,2%, axborot va aloqa sohasi 60,5%, qurilish sohasida 76,5 %, sanoat sohasi 25,5 %, sog‘liqni saqlash va ijtimoiy xizmatlar ko‘rsatish sohasi 19,0%, ga o‘sganligini ko‘rishimiz mumkin.

O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasining Elektron interaktiv xizmatlar portaliga o'tish