29/12/2023

2023– yilning yanvar-sentabr oylarida barcha toifadagi xo‘jaliklar tomonidan 308,7 ming tonna sabzavotlar (2022– yilning yanvar-sentabriga nisbatan 0,1 % ga ko‘p) yetishtirildi. Sabzavot yetishtirish ko‘rsatkichlarini xo‘jaliklar toifalari bo‘yicha tahlil qilinganda, sabzavot yetishtirish umumiy hajmidan 58,2 % i dehqon va tomorqa xo‘jaliklari hissasiga to‘g‘ri kelishini ko‘rsatmoqda.