20/11/2023

2023– yilning yanvar-sentabr oylarida barcha toifadagi xo‘jaliklar tomonidan 558,5 ming t. Donli ekinlar (2022– yilning yanvar- sentabriga nisbatan 1,8 % ga ko‘p ) ishlab chiqarildi. Jami don ishlab chiqarish ko‘rsatkichlarini xo‘jaliklar toifalari bo‘yicha tahlil qilinganda, don ishlab chiqarish umumiy hajmidan 87,0 % i fermer xo‘jaliklari hissasiga to‘g‘ri kelishini ko‘rsatmoqda.