20/11/2023

2023-yilning yanvar-sentabr oylarida Jizzax viloyati boʻyicha 2 835,5 mlrd. soʻmlik nodavlat mulkchiligidagi tashkilotlar tomonidan qurilish ishlari bajarildi.

Ularning tarkibida bino va inshootlar qurilish ishlarining  jamiga nisbatan ulushi – 83,1 %ni, fuqarolik obyektlari qurilish  ishlari ulushi – 10,2 %ni va ixtisoslashtirilgan qurilish ishlari ulushi – 6,7 %ni tashkil etdi.

O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasining Elektron interaktiv xizmatlar portaliga o'tish