23/11/2023

2023– yilning yanvar–sentabr oylarida barcha toifadagi xo‘jaliklar tomonidan 476,6 ming t. sut (2022– yilning yanvar–sentabriga nisbatan 1,7 % ga ko‘p) yetishtirildi. Sut yetishtirish ko‘rsatkichlarini xo‘jalik toifalari bo‘yicha tahlil qilinganda, sut yetishtirish umumiy hajmidan 96,4 % i dehqon va tomorqa xo‘jaliklari hissasiga to‘g‘ri kelishini ko‘rsatmoqda.