20/10/2023

       2023- yilning yanvar-avgust oylarida kichik korxona va mikrofirmalar tomonidan bajarilgan qurilish ishlari hissasiga jami qurilish ishlari hajmining 74,7 % i to‘g‘ri kelib, 2022- yil ko‘rsatkichiga nisbatan 2,2 % punktga ko‘paydi. Shuningdek, ular hissasiga to‘g‘ri kelgan qurilish ishlari hajmi 2022- yilga nisbatan 109,7 % ni tashkil etgan holda 1 916 392,8 mln. so‘m miqdorida qayd etildi.