18/09/2023

      2023- yilning yanvar-avgust oylarida, jami qurilish ishlari hajmi tarkibida yirik qurilish tashkilotlari tomonidan bajarilgan qurilish ishlari hajmi 124 971,1 mln. so‘mni tashkil etdi. Qurilish ishlari 2022- yilga nisbatan 100,1 % ni tashkil etib, jami qurilish ishlari hajmidagi ulushi 2022- yildagi ko‘rsatkich darajasidan 0,3 % punktga kamayib, 4,9 % ni tashkil etdi.