03/04/2023

2023- yil 1- fevral holatiga ko'ra, yashash va ovqatlanish bo'yicha xizmatlar sohasidagi korxona va tashkilotlar soni 1 559 tani tashkil etib, o'tgan yilning mos davriga nisbatan 110,2 foizga oshdi. Jami yashash va ovqatlanish bo'yicha xizmatlar sohasidagi korxona va tashkilotlar soni ko'payishining asosiy omili – oziq-ovqat va ichimliklar yetkazish bo'yicha xizmatlar – 110,2 foizga (jami yashash va ovqatlanish bo'yicha xizmatlar sohasidagi ulushi 92,9 foiz), yashash bo'yicha xizmatlarning - 109,9 foizga (jami yashash va ovqatlanish bo'yicha xizmatlar sohasidagi ulushi 7,1 foiz) ga oshdi.

 

Axborot xizmati