23/01/2023

Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, 2022- yil uchun Jizzax viloyati bo‘yicha yalpi hududiy mahsulot (keyingi o‘rinlarda –YAHM) hajmi joriy narxlarda 27 140,8 mlrd. so‘mni tashkil etdi va 2021- yil bilan taqqoslaganda 4,7 % ga o‘sdi.
YAHM deflyator indeksi 2021- yil narxlariga nisbatan 111,4 % ni tashkil qildi.
O‘zbekiston Respublikasi bo‘yicha YAIMning shakllanishida Jizzax viloyatining qo‘shgan hissasi 3,1 % ga yetdi.

 

Axborot xizmati   

 

 

O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasining Elektron interaktiv xizmatlar portaliga o'tish