Statistik to'plamda sog'liqni saqlashning asosiy ijtimoiy-iqtisodiy ko'rsatkichlarini, aholining turmush darajasi, ekologik va ijtimoiy sharoitlari, demografik ko'rsatkichlar, mexnat sharoitlari va aholi salomatligi holati, nogironlik va yuqumli kasalliklar ko'rsatkichlari, sog'liqni saqlash muassasalarining tarmoqlari va faoliyati to'g'risidagi ma'lumotlar, soqliqni saqlash sohasidagi investitsiyalar, kadrlar tayyorlash va iste'mol bozori tovarlari hamda sog'liqni saqlash xizmatlari haqida ma'lumotlar keltirilgan.