Nashr qilish davri — noyabr.

To‘plamda O‘zbekiston Respublikasida ilm-fan va innovatsion faoliyatning asosiy ko‘rsatkichlari bo‘yicha ma’lumotlar keltirilgan. Tashkilotlarning innovatsion va sanoat ishlab chiqarish faoliyati, innovatsion faolligi, joriy qilingan yangi texnologik innovatsiyalar soni to‘g‘risidagi ma’lumotlar aks ettirilgan.

Shuningdek, korxonalar tomonidan texnologik, marketing va tashkiliy innovatsiyalarga xarajatlar, tashkilot tomonidan yaratilgan, sotib olingan va topshirilgan yangi texnologiyalar (texnologik yutuqlar), dasturiy vositalar soni to‘g‘risida ma’lumotlar keltirilgan.