09/07/2024

      2024- yil yanvar-mart oylarida 444 ta nikohdan ajralishlar qayd etilgan bo‘lib, har 1000 aholiga nikohdan ajralishlar koeffitsiyenti 1,2 promilleni tashkil etgan hamda 2023- yilga nisbatan o‘zgarish kuzatilmadi (2023- yil yanvar- mart oylarida 1,2 promille bo‘lgan). 2024- yil yanvar-mart oylarida Jizzax viloyatida jami nikohdan ajrashganlarning 54,5 % i farzandsiz, 24,3 % i bitta farzand bilan va 21,2 % i ikki va undan ortiq farzand bilan ajrashganlar hissasiga to‘g‘ri kelgan.