08/07/2024

      2023-yilning yanvar-may oylari yakunlariga ko‘ra, kiyim ishlab chiqarish sanoatining ishlab chiqaradigan sanoat tarkibidagi ulushi 4,2 % ni, fizik hajm indeksi esa 158,3 % ni tashkil etgan bo‘lsa, 2024- yilning yanvar-may oylarida ishlab chiqaradigan sanoatdagi ulushi 3,4 %, fizik hajm indeksi 87,6 % ni, ishlab chiqarish hajmi esa 186,5 mlrd. so‘mni tashkil etdi.