08/07/2024

      Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, 2024- yilning yanvar-mart oylarida Jizzax viloyati bo‘yicha yalpi hududiy mahsulot (keyingi o‘rinlarda – YAHM) hajmi joriy narxlarda 6 368,6 mlrd. so‘mni tashkil etdi va 2023- yilning yanvar-mart oylari bilan taqqoslaganda 7,7 % ga o‘sdi. YAHM deflyator indeksi 2023- yilning yanvar-mart oylari narxlariga nisbatan 109,4 % ni tashkil qildi. O‘zbekiston Respublikasi bo‘yicha YAIMning shakllanishida Jizzax viloyatining qo‘shgan hissasi 2,6 % ga yetdi.