15/09/2023

      2023-yilning yanvar-avgust oylari holatiga ko‘ra, 16 yoshgacha bolalari mavjud bo‘lgan uy xo‘jaliklari 74,4 %ni tashkil etgan.

      Shundan:

      - bir bolali uy xo'jaliklar 21,5 %;

      - ikki bolali uy xo'jaliklar 27,0 %;

      - uch bolali uy xo'jaliklar 17,9 %;

      - to‘rt va undan ko‘p bolali uy xo'jaliklar 8,0 %.

      Kuzatuv natijalariga ko‘ra, 25,6 % uy xo‘jaliklarida 16 yoshgacha bo‘lgan  bolalar mavjud emas.