23/05/2023

      2023- yilning yanvar-aprel oylarida, jami qurilish ishlari hajmi tarkibida yirik qurilish tashkilotlari tomonidan bajarilgan qurilish ishlari hajmi 53 620,4 mln. so‘mni tashkil etdi. Qurilish ishlari 2022- yilga nisbatan 126,9 % ni tashkil etib, jami qurilish ishlari hajmidagi ulushi 2022- yildagi ko‘rsatkich darajasidan 1,7 % punktga ko‘payib, 4,9 % ni tashkil etdi.

O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasining Elektron interaktiv xizmatlar portaliga o'tish