18/04/2023

2023- yilning yanvar-mart oylarida, jami qurilish ishlari hajmi tarkibida yirik qurilish tashkilotlari tomonidan bajarilgan qurilish ishlari hajmi 33 124,5 mln. so‘mni tashkil etdi. Qurilish ishlari 2022- yilga nisbatan 156,7 % ni tashkil etib, jami qurilish ishlari hajmidagi ulushi 2022- yildagi ko‘rsatkich darajasidan 1,7 % punktga ko‘payib, 5,0 % ni tashkil etdi.