18/04/2023

2023- yilning 1- aprel holatiga ko‘ra, sog‘liqni saqlash va ijtimoiy xizmatlar sohasida faoliyat ko‘rsatayotgan korxona va tashkilotlar, jami faoliyat yuritayotgan korxona va tashkilotlardaning 2,2 foiz ulushini tashkil etdi.Sog‘liqni saqlash va ijtimoiy xizmatlar sohasida faoliyat ko‘rsatayotgan korxona va tashkilotlarning yillar kesimidagi soni:

2019- yilda – 7 016 ta

2020- yilda – 8 221 ta

2021- yilda – 9 465 ta

2022- yilda – 10 731 ta

2023- yilda – 10 639 ta