So'nggi yangiliklar

2022 yil  yanvar-sentabr oylarida  viloyatning demografik ko‘rsatkichlari quydagilardan iborat

Elektr, gaz, bug‘ bilan ta’minlash va havoni konditsiyalash korxonalari tomonidan ishlab chiqarilgan mahsulotlar hajmi 281,6 mlrd. so‘mni (jami ishlab chiqarilgan sanoat mahsulotlari hajmining ulushi 3,6 % ini) tashkil etdi. 2022- yilning yanvar-sentabr oylarida, sanoatning mazkur tarmog‘ida elektr energiyani ishlab chiqarish, uzatish va taqsimlash, bug‘ bilan ta’minlash tizimlari va havoni konditsiyalashning o‘tgan yilning mos davriga nisbatan fizik hajm indeksi 17,8 % ga o‘sishi kuzatildi.

2022– yilning yanvar–sentabr oylarida barcha toifadagi xo‘jaliklar tomonidan 468,6 ming t. sut yetishtirildi, o'tgan yilning yanvar–sentabriga nisbatan 1,2 % ga ko‘p yetishtirilgan. Sut yetishtirish ko‘rsatkichlarini xo‘jalik toifalari bo‘yicha tahlil qilinganda, sut yetishtirish umumiy hajmidan 97,3 % i dehqon (shaxsiy yordamchi) xo‘jaliklari hissasiga to‘g‘ri kelishini ko‘rsatmoqda.

Ishlab chiqaradigan sanoat tarkibida 2021- yilning yanvar-sentabr oylarida metallurgiya sanoati ulushi 1,7 % ni tashkil etib, uning fizik hajm indeksi 86,1 % ga tashkil etgan bo‘lsa, 2022- yilning yanvar-sentabr oylar yakunlariga ko‘ra, metallurgiya sanoatining ulushi 1,2 % gacha kuzatildi, fizik hajm indeksi esa, 95,1 % o‘sish sur’atlari kuzatildi va ishlab chiqarish hajmi 91,7 mlrd. so‘mni tashkil etdi.

Jizzax viloyatining MDH mamlakatlari bilan tashqi savdo aylanmasi 2022- yil yanvar–sentabr holatiga koʻra, 123,9 mln. AQSH dollarini tashkil etdi. 

2022– yilning yanvar-sentabr oylarida barcha toifadagi xo‘jaliklar tomonidan 577,8 ming tonna donli ekinlar (2021– yilning yanvar-sentabriga nisbatan 101,7 % ga kam ) ishlab chiqarildi.

Xizmatlar sohasida faoliyat ko‘rsatayotgan korxona va tashkilotlar tarkibida, savdo faoliyati bilan shug‘ullanuvchi korxona va tashkilotlar yuqori ulushni egallaydi (45,1%).

2022- yil yanvar-sentabr oylarida ta’lim sohasidagi xizmatlar hajmi 290,5 mlrd. so‘mni yoki ko‘rsatilgan bozor xizmatlari umumiy hajmining 5,0 % ini tashkil etdi.

2022– yilning yanvar-sentabr oylarida barcha toifadagi xo‘jaliklar tomonidan 65,6 ming t. meva va rezavorlar (2021– yilning yanvar- sentabriga nisbatan 7,6 % ga ko‘p) ishlab chiqarildi.

2022– yilning yanvar-sentabr oylarida barcha toifadagi xo‘jaliklar tomonidan 54,4 ming t. kartoshka (2021– yilning yanvar-sentabriga nisbatan 21,6 % ga ko‘p) ishlab chiqarildi. Kartoshka ishlab chiqarish ko‘rsatkichlarini xo‘jaliklar toifalari bo‘yicha tahlil qilinganda, kartoshka ishlab chiqarish umumiy hajmidan 65,9 % i dehqon (shaxsiy yordamchi) xo‘jaliklari hissasiga to‘g‘ri kelishini ko‘rsatmoqda.

Yil davomida Jizzax viloyatining barcha teatrlarida jami 430 ta spektakl namoyish etilgan bo‘lib, shundan 14 tasi bepul hisoblanadi.

Viloyat statistika boshqarmasi ma’lumotlariga ko‘ra 2022 yil 1 oktabr holatiga viloyat bo‘yicha 1231 ta ajrim holatlari FHDYo organlarida qayd etilgan.

Transport xizmatlari bo‘yicha eng katta ulush – avtomobil transportida yuk va yo‘lovchilarni tashish bo‘yicha xizmatlarga to‘g‘ri keladi.

Tayyor mahsulot turlarini kengaytirish va ishlab chiqarilishini qo‘llab quvvatlash bo‘yicha amalga oshirib kelinayotgan chora-tadbirlar natijasida, iste’mol mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi 3865,4 mlrd. so‘mni tashkil etdi va 2021 yilning mos davriga nisbatan 148,5 % ni, uning jami sanoatdagi ulushi 48,9 % ni tashkil etdi.

2022- yil yanvar-sentabr oylarida viloyatda asosiy kapitalga kiritilgan investitsiyalar 7 478,7 mlrd. so‘m hajm o‘zlashtirilib, o‘tgan yilning mos davriga nisbatan o‘sish sur’ati 106,9 % ni tashkil etdi.