pdf

Yalpi hududiy mahsulot hajmi

Hajmi: 281.85 KB
Yuklangan sana: 2023-10-27
xlsx

Yalpi hududiy mahsulot hajmi

Hajmi: 14.49 KB
Yuklangan sana: 2023-10-27
xlsx

Aholi jon boshiga yahm hajmi va uning o`sish sur`ati

Hajmi: 14.81 KB
Yuklangan sana: 2023-10-19
xlsx

Iqtisodiy faoliyat turlari kesimida YAHM tarkibi

Hajmi: 15.05 KB
Yuklangan sana: 2023-10-19
pdf

Yalpi hududiy mahsulotning o`sish sur`atlari

Hajmi: 7.37 KB
Yuklangan sana: 2023-10-19
xlsx

Yalpi hududiy mahsulotning o`sish sur`atlari

Hajmi: 16.56 KB
Yuklangan sana: 2023-10-19

O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasining Elektron interaktiv xizmatlar portaliga o'tish