O’zbekiston Respublikasining qonunlari
O’zbekiston Respublikasi Prezidenti fаrmonlаri, qarorlari va farmoyishlari
Sana: 11.09.2023 yil
Raqami: PF-158-son
O`zbekiston Respublikasining Vazirlar Mahkamasi qаrorlаri
Sana: 2003, 2005, 2010 yil
Raqami: 1-2-son, 7-moddа; 32-33-son, 252-moddа; 23-son, 183-modda
Idoraviy normativ-huquqiy hujjatlar

O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasining Elektron interaktiv xizmatlar portaliga o'tish